16113368_1212237472165230_8541570607625693108_o.jpg

16143674_1212237388831905_8919250291836292933_o.jpg

16178712_1212237298831914_4060672451840988409_o.jpg

ONLY YOU婚紗攝影 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

16142319_1210047869050857_1051763410116492642_n.jpg

#讓你現省2000 #本週主打星限定 #ONLY_YOU粉絲獨享
 

ONLY YOU婚紗攝影 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

16195362_1211732175549093_4140076285823707734_n.jpg

#好幸福呦 #邊拍邊玩 #專業團隊
 

ONLY YOU婚紗攝影 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

16195444_1210994372289540_4415293892891269089_n.jpg

#126日至131日為春節公休日 #21日初五開工

ONLY YOU婚紗攝影 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

16112512_1210979938957650_9081533581433451810_o.jpg

16113040_1210979862290991_7765114860340665439_o.jpg

16143718_1210979935624317_6518820146400300688_o.jpg

ONLY YOU婚紗攝影 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

16113212_1209855389070105_1547426900834914720_o.jpg

16114599_1209855382403439_685755916492792476_n.jpg

16142484_1209861109069533_1371892831494423654_n.jpg

ONLY YOU婚紗攝影 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

16114454_1210098682379109_5045299680463917921_n.jpg

16115047_1210098689045775_5163687158468842617_n.jpg

16143495_1210098895712421_3510872964030082699_o.jpg

ONLY YOU婚紗攝影 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

16142446_1209236562465321_6041123237648671200_n.jpg

#收工花絮 #輕鬆一下 #拍攝就是要這麼歡樂
 

ONLY YOU婚紗攝影 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

16107222_1209268769128767_5285098118507763469_o.jpg

16113466_1209268839128760_9221508582889002220_o.jpg

16143433_1209268835795427_1763077725595456626_o.jpg

ONLY YOU婚紗攝影 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

15994700_1208363729219271_4312312203052377700_o.jpg

15994849_1208363622552615_815260947101866582_o.jpg

16107182_1208363685885942_1327821295929562205_o.jpg

ONLY YOU婚紗攝影 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()